spevnenie vrh susiaka, prichytenie

spevnenie vrh sušiaka, prichytenie

spevnenie vrh sušiaka na prádlo, prichytenie