osadenie dreveneho stlpa na plot

osadenie dreveného stĺpa na plot

osadenie dreveného stĺpa na plot z konárov