uprava dreveneho sindla na pozadovanu hrubku

Úprava alpského šindľa na požadovanú hrúbku