na zaver skosenie hrany alpskeho sindla

Skosenie hrany dreveného alpského šindľa