cast balika alpskeho sindla

časť balíka alpského šindľa