odkornenie drevenej popolnice

odkôrnenie drevenej popolnice

odkôrnenie budúcej drevenej popolnice