Prepis auta z Českej republiky na Slovensko 2022

Kúpil som si auto v Českej republike a prešiel som si celým procesom až po prihlásenie auta na Slovensku. Napadlo ma, že sa s vami podelím o priebeh prepisu auta z CZ na SK. Pri kúpe pozor na to , že ak kupujete auto od podnikateľa ( napr. autobazár ) , treba potom ešte zaplatiť DPH.

Česká strana , priebeh odhlásenia

Je dobre, keď vám predávajúci dá splnomocnenie k autu , vďaka tomu si budete môcť všetko vyriešiť sami . Už pri kúpe auta je dobre si zistiť , či má evidenčnú kontrolu. Ak ju u auta už máte , tak máte v peňaženke o cca 25E (650Kč) naviac + plus čas strávený na českej STK. Ak nie , tak ako prvé , pôjdete práve tu. Tu budú chcieť od vás oba techničáky.

S papierom z STK sa vydáte na obecný úrad s rozšírenou pôsobnosťou , časť doprava. Tu vyplníte ich formulár o odhlásení auta do cudziny. S týmto formulárom, veľkým a malým technickým preukazom , českými značkami , splnomocnením na prepis auta, kúpnopredajnú zmluvu / faktúru, stavajúcou pzp vojdete na podateľňu , kde za 15-20 minút ste vybavený . Ak chcete prevozné značky ( aby ste mohli ísť s autom po vlastnej ose) , bude vás to stáť 450Kč. Ich platnosť je maximálne 3 mesiace.

 

 

Slovenska strana KO, úrad, recyklačný poplatok, polícia, administratívna ŠTK

Kontrola originality

Česká strana je týmto za nami. Ja som si teda hneď spravil slovenskú PZP ( namiesto špz je v nej napísané VIN ) aby som bol krytý , ale PZP budú po vás chcieť až pri prihlasovaní auta na Slovensku. Na SK ako prvé navštívite Kontrolu originality . Je dobré sa objednať dopredu , môže sa na to čakať aj týždeň . Strávite na nej hodinu až hodinu a pol. Budete potrebovať techničáky , kúpnopredajnú zmluvu / faktúru , doklad totožnosti , a certifikát konformity COC (pri nových vozidlách a pri jazdených, pokiaľ bol predajcom odovzdaný) . Cena tohto úkonu je od 80 do 100E. Platnosť KO je 15 dní.

Recyklačný poplatok

Teraz je potreba zaplatiť recyklačný poplatok za vaše dovezené auto z cudziny. Vychádza to približne 30E . Platíte ho na stránke idovoz.sk .

Slovenský okresný úrad s rozšírenou pôsobnosťou

Pokiaľ má vaše auto Česku STK s EK , tak návštevu tohto miesta pre zatiaľ preskočíte a vydáte sa na slovenský okresný úrad s rozšírenou pôsobnosťou , na časť doprava. Na tomto mieste budú po vás chcieť ich vyplnenú žiadosť ( Žiadosť o uznanie typového schválenia EÚ / schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu / iného zmluvného štátu ), originál kúpnopredajnej zmluvy alebo fa, preukaz totožnosti a splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa , pôvodný technický preukaz ( malý aj veľký ) , odborný posudok o kontrole originality ( originál + kópia! ) – kópia sa odovzdáva na okresnom úrade , protokol o kontrole technického stavu* ( originál + kópia! ) – kópia sa odovzdáva na okresnom úrade , Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla* ( originál + kópia! ) – kópia sa odovzdáva na okresnom úrade Poplatok idovoz.sk, fotografiu štítku spájacieho ( ťažného ) zariadenia pokiaľ vozidlo takýmto zariadením disponuje a ide o vozidlo, ktoré je mladšie ako 4 roky. Keďže som chcel s autom jazdiť , tak som ich poprosil , aby mi malý český techničák nechali po dobu , kým nespravia posudok . Majú na posudok až 30 dní. Po vyhotovení dokladov som im malý český techničák vrátil a na tomto úrade dostanete nový veľký slovenský technicky preukaz. Tomuto úradu zaplatíte 100E.

PZP

Ak ešte nemáte PZP , tak teraz je vhodná doba si ho urobiť.

Prihlásenie auta na polícií

Ďalšie kroky už budú viesť na políciu, kde auto prihlásite na slovenské evč . Polícia po vás bude chcieť nový veľký slovenský techničák , zelenú kartu od povinného zmluvného poistenia auta ( PZP ) , doklad totožnosti , papier ktorý vám dali na predošlom úrade a papier z kontroly originality. Podľa toho ,aké je auto staré a zároveň aký má výkon, tak podľa tých tabuliek sa vypočíta váš poplatok za prihlásenie auta.

administratívna STK a EK

Posledný krok je administratívna STK a EK . Tu vám dajú malé kartičky , do výpisov zápisu iba platnosť STK a EK. Tu budete potrebovať Českú STK a EK , doklad totožnosti , Veľký Slovensky techničák. Na tento krok máte 15dní od prihlásenia auta na polícii. Cena je cca od 20-30E. Po týchto všetkých vybavovačkách už môžete smelo jazdiť na vašom aute.