Nejaký ten môj osobný manuál na vytvorenie eshopu

Nejaký ten môj osobný manuál na vytvorenie eshopu časť 2.

 eshop

 

                               Účty – nechať tak

Email nastaviť podľa potrieb to je OK

Integrácia to je prepojenie s Google analytics

API zatiaľ netuším

MailPoet WooCommerce Add-on nastavenie ohľadom newsletra

Češke služby nastavenie hlavne na heureku  SK a iné služby zatiaľ nič

TM Compare list:

 

General Options

Enable compareEnable compare Enable compare functionality.
Select compare page                 Porovnať Tovar ×Porovnať Tovar 
Select a page which will display compare list.
Show in catalogShow in catalog Enable compare functionality for catalog list.
Show in products pageShow in products page Enable compare functionality for single product

page.

Compare button text Porovnať
Enter text which will be displayed on the add to compare button.
Remove button text Odobrať z Porovnania
Enter text which will be displayed on the remove from compare button.
Page button text Porovnať tovar
Enter text which will be displayed on the compare page button.
Empty button text Vyprázdniť
Enter text which will be displayed on the empty compare button.
Empty compare list text Žiaden produkt k porovnaniu
Enter text which will be displayed on the compare page when is nothing to compare.
Page template page.tmpl
Widget template widget.tmpl

                              

                               TM Wishlist:

 

General Options

Enable wishlistEnable wishlist Enable wishlist functionality.
Select wishlist page                  Zoznam Prianí ×Zoznam Prianí 
Select a page which will display wishlist.
Show in catalogShow in catalog Enable wishlist button for catalog list.
Show in products pageShow in products page Enable wishlist button for single product page.
Add to wishlist button text Pridať do Prianí
Enter text which will be displayed on the add to wishlist button.
Added to wishlist button text je v Zoznam Prianí
Enter text which will be displayed on the add to wishlist button, when product is added.
Wishlist page button text Isť do Zoznamu Prianí
Enter text which will be displayed on the wishlist page button.
Empty wishlist text Žiaden tovar v Zozname Prianí
Enter text which will be displayed on the wishlist page when is no products.
Wishlist columns        1 2 3 4  
1 Choose a number of columns.
Page template page.tmpl
Widget template widget.tmpl

 

Produkty

pluginy->nainstalovane ->Theme Customisations(upraviť )->(functions.php) tam pridať na koniec funkciu na zmenu pätičky a pridanie Obch. pod

add_action( ‚init‘, ‚custom_remove_footer_credit‘, 10 );

 

function custom_remove_footer_credit () {

remove_action( ‚storefront_footer‘, ‚storefront_credit‘, 20 );

add_action( ‚storefront_footer‘, ‚custom_storefront_credit‘, 20 );

}

function custom_storefront_credit() {

?>

<div class=“site-info“>

&copy; <?php echo get_bloginfo( ‚name‘ ) . ‚ ‚ . get_the_date( ‚Y‘ ). ‚    |  ‚. ‚<a href=“http://vaseelektro.eu/obchodne-podmienky“ target=“_blank“> obchodné podmienky </a> ‚. ‚   |   ‚. ‚<a href=“http://vaseelektro.eu/reklamacny-poriadok“ target=“_blank“> reklamačný poriadok </a>‘. ‚   |   ‚ . ‚email: <a href=“mailto:info@vaseelektro.eu“ target=“_blank“> info@vaseelektro.eu </a> ‚. ‚   |   ‚.‘ Adresa sídla ‚ ; ?>

</div><!– .site-info –>

<?php

}

ak chcem na mobile ,aby mi zmizlo dolné menu(3 ikony kosík ,account a hladat )

add_filter( ‚storefront_handheld_footer_bar_links‘, ‚jk_remove_handheld_footer_links‘ );add_filter( ‚storefront_handheld_footer_bar_links‘, ‚jk_remove_handheld_footer_links‘ );function jk_remove_handheld_footer_links( $links ) { unset( $links[‚my-account‘] ); unset( $links[‚search‘] ); unset( $links[‚cart‘] );
return $links;

}

Inak ostatok poznám ,podľa potreby zmena