Návod ako pokryť strechu Dreveným šindeľom

Ako pokryť strechu dreveným šindľom ( Alpským šindľom )

Ako prvé si položíme buď strešné late , alebo dosky . Ak zvolíme late , tak prvá lať bude na stojáka ( čiže bude užšou hranou prichytia o krov ) . Ďalšie late už budú ležať. Prvá rada latí bude od druhej asi 7cm ( merané od konca prvej po začiatok druhej ) . Ďalšie late už budú od seba 8cm .

Ak dáme celú strechu z dosiek , tak je potreba na hrane prvej dosky dať úzky pas z dosky , aby nadvihlo prvú rádu šindľov . Vďaka tomu budú šindle na seba dosadať. Ak používame hrebenáče ( klince so širokou hlavičkou ) , tak je dobré si pred vŕtať šindle , lebo zvyknú drevené šindele praskať.

Ako pokryť strechu Alpským šindeľom Videonávod :

Tomuto sa vyhnete , keď budete používať pištoľ na spony ( pneumatická sponkovačka – nastrelovačka ) . Zrýchlite tým aj rýchlosť tvorby novej strechy.

Samotné pokladanie alpských šindeľov :

Začíname tak, že prvý šindeľ bude predsadený ( bude vytŕčať ) od late ( dosky) cca tri centimetre z boku a spodku. Preto je dobré dať na kraj širšie šindle. Prvú radu drevených (alpských ) šindeľov robíme v dvoch vrstvách.

Ukladanie alpského šindeľa

Druhú vrstvu pokladáme tak , aby sme prekryli špáry a klince / spony. Pri druhej vrstve môžeme buď pribíjať klince po rôzne po šindeli , ale ak budú klince vidieť , tak keď bude na ne pršať , bude pod nimi drevo hniť . Preto pokladáme tak , že pri druhej vrstve bijeme klince až do vrchnej polovice dreveného šindeľa , aby sa klince/spony skovali pod ďalšiu rádu.

 

Je dobré si popri pokrývaní strechy nechávať cca 7-8 cm široké šindle . Neskôr ich použijeme na podbitie strechy. Je potrebné aby vždy boli na sebe dva šindle ( napr. druhá polka 2hej rady a prvá polka tretej rady šindľa budú na sebe , keď sa z boku na ne pozrieme ) . Je to preto aby cez drevený šindeľ nezatekalo pod strechu.Prvá strana strechy pokrytej dreveným šindeľom

Na konci každej rady si približne 3 alpské šindele dopredu nachystáme tak , aby posledný prečnieval aspoň 3 cm z boku strechy. Keď vyskladáme šindele do vrchu strechy , tak prečnievajúce drevené šindele spílime . A potom budeme pokračovať druhou stranou strechy. Potom , čo vyskladáme rovnakým spôsobom druhú stranu strechy a spílime prečnievajúce šindele, tak sa pustíme do hrebenačov.

Ukladanie hrebenáčov z alpského šindeľa

Ak máme širší a užší hrebenáč , tak širší bude prekrývať hranu užšieho. Pri prvej rade hrebenáčov robíme dve vrstvy . Prvá vrstva bude z polky šindeľa a druhá vrstva už bude z celého . Budú vysadené o 2-3 cm pred strechou. Druhá vrstva bude opačne , čo sa týka širšieho a užšieho hrebenáča , tak aby sa prekryla špára a nezatekalo pod hrebenáče. Ďalšia rada hrebenáčov bude pokračovať do cca polky prvej , aby sa zas zakryli klince/ spony.

Buď môžete takto vyskladať hrebenáče až do konca , alebo ísť jednou stranou do polky a začať od druhej strany rovnako , ako ste začínali prvú stranu. V strede sa potom hrebenáče stretnú . Posledné klince prekryjeme kolmým šindeľom. Budú to jediné klince , ktoré bude vidieť.

Podbitie strechy z dreveného šindeľa

Posledná časť strechy z alpského šindeľa , ktorú treba spraviť sú podhľady. Začíname podobne ako u hrebenáča. Prvá vrstva prvej rady bude polka šindeľa ( to aby drevené šindele doliehali ) . Na ňu ide celý šindeľ. Ďalšie rady kopírujú umiestnenie šindeľov na streche . Keď už sa nám strany spoja , môžeme ešte na stred vrchu strechy umiestniť alpský šindeľ, ktorý bude kolmo na zem. Bude tam opäť iba na tomto mieste vidieť klinec / sponu.

Tak a máme hotové pokrytie strechy alpským šindeľom, ktorého životnosť môže byť až 80 rokov.

Hotová strecha z dreveného alpského šindeľa ( nie valašský šindeľ )