diera a do nej husaci krk – na odtok vody z kvetinaca

diera a do nej husací krk - na odtok vody z kvetináča

diera a do nej husací krk – na odtok vody z kvetináča