Jméno a příjmení

Numerologie Jména a příjmení
Každé písmeno má svou číselnou vibraci. Pro zjištění vibrací jména je potřeba převést každé písmeno na číslo podle tabulky a čísla pak sečíst a redukovat:
Numerologie Jména a příjmení
Příklad jména: Petr Veselý – ukázat způsob výpočtu »
Činné číslo (Součet čísel jména):
PETR = 7 + 5 + 2 + 9 = 23 = 2 + 3 = 5
Dědičné číslo (Součet čísel příjmení):
VESELY = 4 + 5 + 1 + 5 + 3 + 7 = 25 = 2 + 5 = 7
Vibrační číslo (Součet činného a dědičného čísla):
5 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3
Intimní číslo (Součet samohlásek jména a příjmení):
EEEY = 5 + 5 + 5 + 7 = 22
Číslo realizace (Součet souhlásek jména a příjmení):
PTRVSL = 7 + 2 + 9 + 4 + 1 + 3 = 26 = 2 + 6 = 8

Činné číslo – Numerologie jména

vznikne jako součet čísel Jména.
Ukazuje na podstatu bytosti, úzké osobní vztahy a jaký je člověk uvnitř.

1 – Vynalézavost, nervové napětí

2 – Citlivost, laskavost, jemnost

3 – Šikovnost, přizpůsobivost

4 – Organizační talent, zodpovědnost

5 – Bystrost, zvídavost a ochota ke změnám

6 – Něha, soulad, rovnováha

7 – Intuice, touha po tajemství

8 – Energie, umírněnost

9 – Citovost, loajálnost

11 – Síla, napětí

22 – Inspirace, ctižádost

 

Dědičné číslo – Numerologie jména

Dědičné číslo vznikne jako součet čísel Příjmení.
Ukazuje na přínos nebo zátěž ze strany předků.1 – Sebedůvěra2 – Rovnováha3 – Chápavost, vnímavost, bystrost4 – Organizační schopnosti5 – Nadšení6 – Porozumění7 – Rozvaha8 – Vůle9 – Loajálnost11 – Síla22 – Inspirace

Vibrační číslo (Osobní číslo) – Numerologie jména

Vibrační číslo vznikne jako součet činného a dědičného čísla.
Ukazuje na osobnost člověka a jak se jeví okolí.

1 – Odpovídající planeta Slunce
+ Nezávislost, samostatnost, aktivita, podnikavost, odvaha a vůdcovství
– Náročnost, egoismus.

2 – Odpovídající planeta Luna
+ Klid, trpělivost, vyrovnanost, souznění, harmonie, soulad, city a emoce
– Nezvládá samotu a napjaté prostředí.

3 – Odpovídající planeta Jupiter
+ Oblíbenost, popularita, náklonnost, komunikativnost a velkorysost
– Netrpělivost, popudlivost, nesnese kritiku.

4 – Odpovídající planeta Saturn
+ Spravedlnost, vyrovnanost, trpělivost a spolehlivost
– Majetnictví až zatvrzelost

5 – Odpovídající planeta Merkur
+ Spontánnost, nenechavost, zvídavost, přizpůsobivost a komunikativnost
– Přelétavost, nespolehlivost.

6 – Odpovídající planeta Venuše
+ Krása, harmonie, rytmus, vkus, kvalita, umění
– Váhavost a nerozhodnost.

7 – Odpovídající planeta Uran
+ Originalita, nezávislost, humanismus a samostatnost
– Sklon k pesimismu a úzkostem.

8 – Odpovídající planeta Mars
+ Síla, moc, úspěch, energie a ctižádost
– Tvrdohlavost, netolerance, netrpělivost.

9 – Odpovídající planeta Neptun
+ Mysticismus, vznešenost, tolerance, nezištnost a porozumění
– Snění a podléhání ideálům a iuluzím.

11
+ Silná psychická energie, inspirace a zodpovědnost
– Úzkost, nervozita, podrážděnost.

22
+ Podnikavost, inspirace a talent
– Vnitřní napětí.

Intimní číslo (Číslo duše) – Numerologie jména

Intimní číslo vznikne jako součet samohlásek jména a příjmení.
Ukazuje na naše vnitřní ideály a skryté touhy.

1 – Touha po úspěchu, sebeprosazení, nadprůměrnosti a ovládnutí osudu.

2 – Touha po lásce, citech, přátelství, spojení a sdílení.

3 – Touhu po činorodosti, nezávislosti a spojení s okolím.

4 – Touha po stabilitě, řádu, odpovědnosti a pevném zázemí.

5 – Touha po svobodě, cestování, rozšiřování obzorů a změnách.

6 – Touha po klidu, souladu a vyrovnanosti.

7 – Touha po bohatém vnitřním životě i za cenu osamění a uzavřenosti.

8 – Touha uspět, uplatnit se v praktické a přitom neobvyklé činnosti.

9 – Touha po dobrodružství, ideálech a dělání užitečných věci.

11 – Touha prosadit originalitu a výjimečné plány.

22 – Touha dokázat něco opravdu velkého.

Číslo realizace – Numerologie jména

Číslo realizace vznikne jako součet souhlásek jména a příjmení.
Ukazuje na naši skutečnou hodnotu charakteru.

 

1 – Snaha se uplatnit, rozhodovat a vést

2 – Solidarita, smysl pro týmovou spolupráci

3 – Úspěch díky spolupráci s okolím

4 – Úspěch díky vlastnímu úsilí a trpělivosti

5 – Neustálý pohyb, mnoho zkušeností

6 – Zájem o názory druhých, úspěch možný v umění

7 – Dobrá představivost při překonávání překážek

8 – Dostatek energie, upřímnosti a autority

9 – Ideály, touha se seberealizovat skrze práci pro druhé

11 – Aktivita, ctižádost, úspěch v originální činnost

22 – Ctižádost, velký tvůrčí potenciál a schopnosti

Vícečetná nebo chybějící čísla – Numerologie jména

Pokud se po převodu jména na číslice nějaké číslo opakuje vícekrát nebo naopak chybí, je význam tohoto čísla nějakým způsobem zdůrazněn.

Člověk o tyto věci nemusí jevit žádný zájem, nebo je jimi naopak posedlý.

Číslo 1 – Ctižádost, soustředění, prosazování, touha uspět, silná sebedůvěra.

Vícečetně: Velká nezávislost, jasné cíle. Snadné sebevyjádření.
Chybějící: Závislost na okolí. Potřeba posilovat sebedůvěru.

Číslo 2 – Týmová spolupráce, podpora a péče o druhé.

Vícečetně: Velkorysost, dobré vztahy, bezpodmínečná láska.
Chybějící: Nejistota, nedůvěra, vyhýbavost. Je potřeba se učit důvěře.

Číslo 3 – Dychtění po životě, rozpínavost, nutnost objevovat a učit se.

Vícečetně: Nadšení, optimismus, komunikativnost, zábavnost
Chybějící: Náročnost, odsuzování chyb okolí. Je potřeba rozvíjet pozitivní přístup.

Číslo 4 – Vnitřním řád, zdravý rozum, pragmatismus a realismus.

Vícečetně: Upřímnost, praktičnost, smyslnost se silnými fyzickými chutěmi.
Chybějící: Neschopnost upevnit myšlenky. Je potřeba naučit se zorganizovat si život.

Číslo 5 – Svoboda myšlenek, dobrodružnost, komunikace, přátelství.

Vícečetně: Intuice, tvořivost, víra ve spravedlnost, zájem o vše.
Chybějící: Materialismus, potřeba riskovat.

Číslo 6 – Vyrovnanost, diplomacie, atraktivita, přitažlivost.

Vícečetně: Láska, rozvážnost, pečování o blízké.
Chybějící: Strohost, hrubost, odcizení. Je třeba učit se společenské slušnosti.

Číslo 7 – Filozofie, laskavost, mysticismus, citlivost a vynalézavost.

Vícečetně: Humanismus, sympatie ke všem bytostem, přirozená oddanost.
Chybějící: Ateismus, nelaskavost k okolí. Je potřeba naučit se věřit sám sobě.

Číslo 8 – Síla, odvaha, zájem o okolí a motivy činů.

Vícečetně: Zájem o analýzu, psychologii, usilování o osobní vývoj.
Chybějící: Ovlivnitelnost. Je třeba naučit se převzít aktivitu a zodpovědnost

Číslo 9 – Ideály, kreativita, obětavost a laskavost.

Vícečetně: Odvaha, snaha bojovat za lepší svět a veřejný prospěch.
Chybějící: Konzervatismus, nevyužití šancí. Je potřebuje naučit se zdravě riskovat.