spodok noh krmitka

upevnenie nôh kŕmidla a čelo strechy

upevnenie nôh kŕmidla a čelo strechy