prvotne skladanie mostku, priprava na zabradlie

prvotne skladanie mostíku, príprava na zábradlie

prvotne skladanie mostíku, príprava na zábradlie