nater mostka

náter mostíka , ktorý bude ponad potok

náter mostíka , ktorý bude ponad potok