Dreveny most

Dreveny most z gulatiny

Dreveny most z gulatiny plus svojpomocna vyroba dosiek